TARİHİ KİŞİLİKLER

Tarih, geçmi? zaman?n biriktirdi?i her ?eyi günün birinde anla??l?r k?lacak kadar aç?kl??a kavu?turabiliyor. Sava?lar?, göçleri,...
Dan Cooper Amerika’da istihbarat servisi FBI’n?n bugüne dek s?rr?n? çözemedi?i olaylardan birinin mimar?. Bir soyguna...
12