Parasıyla Dünya Siyasetini Şekillendirmiş, Tarihin En Zengin İnsanı Jakob Fugger

Amerikan Wall Street Journal gazetesi eski editörü Greg Steinmetz’in ara?t?rma çal??malar? sonucunda hayat hikayesini kitab?na aktard???, Alman bankac? ve tüccar Jakop Fugger tarihin gelmi? geçmi? en zengin insan?. Bu iddia elbette as?ls?z de?il, Fugger’in mal varl???n?n günümüz ekonomisine endeksli hali iddian?n en somut kan?t? olarak içeri?imizde yer al?yor.

Bundan 500 y?l önce ya?am?? Alman bankac? ve tüccar, sahip oldu?u servetinin günümüzdeki de?eri göz önünde bulundu?unda tüm tarihin en zengini.

_96921359_holbein

E?er Fugger bugün ya?asayd?, serveti dünyan?n en zenginleri aras?nda ba?? çeken Bill Gates, Warren Buffet, Carlos Slim ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin servetinin toplam?ndan çok daha fazla olurdu.

richest-people-759

Ya?ad??? dönemde hiçbir eser yapt?rmayan Alman bankac? ve tüccar?n kendisiyle en çok an?lan i?i, günümüze de ula?an, memleketi Augsburg kentine dikti?i sosyal konut projesi Fuggerai.

_96921357_fuggerei

Fuggerai’de durumu iyi olmayanlar oturuyor. Hem de y?lda Türk liras? cinsinden 3 lira kar??l???nda.

DEU-Fugger-ext-gen-Haley-2009

Alman bankac? ve tüccar, kapitalizmin de kurucular? aras?nda an?l?yor. Kendisi dünya siyasetine yön verdi ve döneminin en kapital ismiydi.

_96991517_b025af71-8a7d-45ad-8a7d-21e12e8cf7c7

?lk tasarruf hesab?n? açt?, ilk haber servisini kurdu ve Amerika’ya giden ka?ifleri o fonlad?…

Columbus_Taking_Possession

1459 ile 1535 y?llar? aras?nda ya?ayan Jakob Fuggerin hayat?n? kaleme alan Amerikan Wall Street Journal gazetesi eski editörü ve yazar Greg Steinmetz’e göre, Alman bankac? ve tüccar?n mal varl??? günümüzün para de?erine göre 400 milyar dolar? buluyor.

_96991518_42163fc7-0d59-454d-8791-dd8b4d858ed5

Günümüzde dünyan?n en zengini olarak kabul edilen Bill Gates’in serveti bile 86 milyar dolar? bulurken, Fugger’in servetinin ne kadar eri?ilmez bir rakamda oldu?unu siz dü?ünün…

2-format43

Steinmetz, “Jakob Fugger gelmi? geçmi? en güçlü bankac?yd?. Onun döneminde Rönesans ya?an?yor ve dünyay? iki ki?i kontrol ediyordu; Roma Germen ?mparatoru ve Papa. Her ikisini de Fugger finanse ediyordu” diyor.

AZ-Kritik-Fugger-21.03.20160002

Steinmetz’e göre tarihin hiçbir döneminde, hiçbir bankac? Fugger kadar zengin, güç ve nüfuz sahibi olmad?.

maximilianmuseum-106>v-img__16__9__xl<d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647

“Fugger ?spanya Kral? 1. Carlos’un 5. ?arlken olarak Roma Germen ?mparatoru seçilmesi için rü?vet da??tt?. 5. ?arklen Yeni Dünya’y? sömürgele?tirdi. Tahta o geçmeseydi, tarih ayn? olmazd?”

Yazara göre, Fugger’in kendi ülkesi d???nda çok fazla bilinmemesinin nedeninin, papa olmak yahut siyasi bir makama gelmek istemedi?i yer al?yor.

stadtansicht-der-freien-stadt

Fugger saray ve katedraller yapt?rmad??? gibi, hiçbir sanatç?ya da destek olmad?.

fugger webauftritt

Ünlü yazar bu durumu ?öyle aç?kl?yor; “Bankac?lar perde arkas?nda çal??maya al??k?nd?r. Ancak bu, Jakob Fugger’in izini b?rakmad??? anlam?na gelmiyor. Asl?nda, ço?umuz bilmesek de etkisi bugün hala hissediliyor.”

_96921360_libro

Kaynak; 1, 2

, 3, 4,Kaynak; 1, 2, 3, 4, canada goose sale canada goose sale canada goose sale

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ