Osmanlı Devleti’nde Uygulanan 8 Ramazan Geleneği

Malum 11 ay?n sultan? olarak nitelendirdi?imiz Ramazan Ay? geldi çatt?. Hal böyle olunca onunla birlikte birçok Ramazan gelene?i de beraberinde gelmi? oldu. Ailece iftar açmalar, pidelerin ak?p gitmesi gibi birçok gelene?in oldu?u Ramazan ay? peki Osmanl? Devleti’nde nas?l geçiyordu? Bakal?m ?imdikiyle aras?nda nas?l farklar var?

1. Ramazan ay?n? kad?lar belirlerdi.

_92427837_gettyimages-623047826
Osmanl? döneminde Ramazan ay?n?n ne zaman gelece?i önceden belli olmuyor. Bu görev ise kad?lara dü?üyordu. Ramazan ay?n?n gelmesi, ay?n do?u?una ba?l?yd?. Kad?lar ay?n do?u?unu takip ediyor ve yüksek tepelere ç?karak Ramazan ay?n?n geli?ini haber ediyordu. Böylelikle Ramazan Ay?’n?n ba?lang?c? da belli oluyordu.

 

2. 2. Di? Kiras?

resized_74398-dcec39342
Osmanl? döneminde zengin kö?k veya konaklara davet edilen misafirlerin yan?nda fakir halk içinde sofralar haz?rlan?r ve de tanr? misafiri denilen davetsiz misafirler geri çevrilmeden yemeklere buyur edilirdi. Fakir ki?ilere konak sahibinin cömertli?ine göre alt?n veya gümü? akçeler kadife keseler içinde hediye edilirdi. Buna Di? Kiras? denilirdi. Bunun amac? ise konak sahibinin fakir ki?inin duas?n? alarak sevap kazanmakt?.

3. Zimem defteri

d2dadfdd54c00c90b5378d822da12fde_w680_h440_cp
Ramazan ay?nda varl?kl? zengin kimseler esnaf dükkanlar?na girerek Zimem nam? di?er veresiye defterini isterlerdi. Defterin ba?tan, sondan ve ortadan rastgele sayfalar?n? açar ve “Silin borçlar?n?, Allah kabul etsin” diyerek sevap i?lerlerdi. Ne borç sahibi ne de borcu kimin kapatt??? belli olmazd?. Böylece iyilik gizli kalm?? olurdu.

4. Çocuklarda oruç

cinde-oruc-tutmak-yine-yasak-hfvw
?lk defa oruç tutacak çocuklara hediyeler verilirdi. Tam gün oruç tutamayacak çocuklara ö?le vakti oruçlar? açt?r?l?r ve buna ‘Tekne Orucu’ denilirdi.

 

5. Vazgeçilmez Ramazan e?lenceleri

karagoz-hacivat
Osmanl? döneminde Ramazan ay? genel olarak resmi bir festival gibi geçiyordu. ?nsan gece ya?arken, gündüzleri dinleniyordu. Sahur vaktine kadar Karagöz, meddah, ortaoyunu gibi programlar yap?l?yor, yetenekli insanlar hünerlerini sergiliyordu. Sahura do?ru ortaya ç?kan davul ve mani gelene?i Ramazan boyunca devam ediyordu.

6. Huzur Dersleri

5299
Ramazan?n ilk 10 veya 8 gününde yap?lan bu dersler ?eyhülislam taraf?ndan ulemadan belli say?da seçilerek günlere payla?t?r?l?r ve en liyakatli alimin bir ayeti tefsir etmesiyle gerçekle?tirilirdi. Bu olay gerçekle?tirilirken padi?ah bile olsa cemaat ile birlikte diz çökerek derslere kat?l?rd?.

7. Yaz Tatilleri

715811
Osmanl? döneminde 3 ayl?k yaz tatilleri ?slam dininde mübarek say?lan 3 aylara göre ayarlan?rd?.Bu tatillerde seçilmi? medrese talebeleri hem kendi bilgilerini peki?tirmek, hem de dinî konularda halk? ayd?nlatmak için devletin farkl? bölgelerine giderlerdi. Osmanl?’da bu olaya cerre ç?kmak denilirdi.

8. Narh defteri

osmanli-doneminin-en-guzel-8-ramazan-gelenegi.8
Osmanl?’da Ramazan ay?n?n yakla?mas?ndan dolay? gerek ekmek, gerekse e?ya fiyatlar?n?n inip ç?kmamas? konusunda devlet taraf?ndan sabit fiyatlar belirleniyordu. Bu fiyatlar?n da kayda geçti?i deftere Narh defteri deniliyordu. Özellikle bu defterdeki fiyatlar fakir aileler dü?ünülerek ‘dü?ük’ tutuluyordu michael kors tasche blau michael kors tasche blau michael kors tasche blau

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ