Martin Luther King’in En Önemli 7 Sözü ve Tarihe Geçen Konuşması: Bir Hayalim Var

Martin Luther King, bir dü?ünce emekçisi olarak tüm dünya halklar? için önemli bir yerde durmaktad?r. Bar??a, sevgiye, e?itli?e ve özgürlü?e olan inanc?; temel ya?am haklar?yla yan yana büyümü? ve geli?mi?tir. Özellikle ya?ad??? dönemin sosyal politikalar?na kar?? giri?ti?i eylemler ve bu eylemlere ba?l? olarak elde edilen kazan?mlar, onun ne kadar da hakl? oldu?unu göstermektedir.

Tarih, King’in insanl??a olan inanc?n? ve bu inançtan do?an hayallerini dile getirdi?i “I have a dream” (Bir Hayalim Var) konu?mas?na ?ahitlik etti?i gibi, o konu?madan do?an her yeni umuda da zemin olu?turacak kazan?mlara ev sahipli?i yapmaktad?r.

King, insanl??? yaln?zca hayallerini ve o hayallerden hareketle hayata dokunan dü?ünceler b?rakt?. Ve bununla birlikte oldukça önemli sözler de… O sözleri ve Martin Luther King’in tarihi konu?mas?n? sizler için listeledik.

Daima bar?? ve sevgiyle…

1. “Sevgiye saplan?p kalmaya karar verdim. Nefret, ta??mak için çok a??r bir yük.”

1

2. “Ya?am?m?z, önem verdi?imiz olaylara kar?? sessiz kald???m?z gün son bulmaya ba?lar.”

2

3. “Beni korkutan kötülerin bask?s? de?il iyilerin kay?ts?zl???.”

6

4. “Bir sorunu çözmenin en iyi yolu, nedenini yok etmektir.”

3

5. “?nsanlar genellikle birbirlerinden nefret ederler çünkü birbirlerinden korkarlar; birbirlerinden korkarlar çünkü birbirlerini tan?mazlar…”

5
“…Birbirlerini tan?mazlar çünkü ileti?im kurmazlar; ileti?im kurmazlar çünkü s?n?flara ayr?lm??lard?r.”

5.”Ya birlikte karde? gibi ya?amay? ö?renece?iz, ya da aptallar gibi hep birlikte yok olaca??z.”

333

6. “Ku?lar gibi uçmay?, bal?klar gibi yüzmeyi ö?rendik, ancak karde?çe ya?amay? unuttuk.”

89

7. “Baz? ?eyler do?rudur ve baz? ?eyler yanl??t?r. Ezelden beri öyle, kesinlikle öyle. Nefret kötüdür. Her zaman yanl??t? ve her zaman yanl?? olacak.”

5

BONUS – Bir Hayalim Var

Kaynak: 1 michael kors tasche blau michael kors tasche blau michael kors tasche blau

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ