İran Şahı Nasıreddin Kaçar’ın Liderleri Kıskandıracak Güzellikteki Haremi

Güzelli?in göreceli bir kavram oldu?unun hepimiz fark?nday?z. Fakat ba?ta Anis el-Doleh olmak üzere güzelli?i ile destanlar yazd?rm??, yüzlerce erke?i pe?inden ko?turmu? hatta s?rf baz?lar?n? hay?r dedi?i için intiharlar?na sebep olmu? harem kad?nlar? var… Birkaç madde ile ‘güzeller güzeli’ ?ran ?ah?n?n haremini ve dönemi tan?yal?m.

?ran ?ah? Nas?reddin Kaçar o dönem ayn? di?er liderler gibi harem kuruyordu.

552e280d0f2ab8063456f6b0

Fakat Nas?reddin Kaçar’?n haremi di?er haremlerden çok daha farkl?yd?.

552e280d572d5810143a86f3

3.000 y?ll?k ?ran- Pers tarihinin en uzun saltanat?n? sürdüren Nas?reddin 1848 y?l?nda tahta ç?kt? ve 47 y?l hüküm sürdü.

552e280d572d5810143a86f5

?ah Nas?r el-Din hareminde 100 kad?n bulunduruyordu. O y?llarda kad?nlar?n tüylerini ald?rmas? yasak oldu?undan haremdeki kad?nlar?n baz?lar?nda b?y?k bile bulunuyordu.

552e280d61361f1958190281

Nas?reddin döneminde hareme ilk kez foto?rafç? girdi. Bu foto?rafç? da Anton Sevryugin’di ve de haremi foto?raflad?.

552e280df630991da86ad9fa

Foto?raflarda bir de ?ran ?ah?’n?n kar?s? bulunuyordu. B?y?klar? bulunan Anis el-Doleh, ?ran ?ah?n?n e?i olmas?na ra?men birçok talibi vard?.

552e280da781b61734d9c546

Anis el-Doleh di?er harem kad?nlar?n?n d???nda güzelli?i ile birçok erke?in ilgisini çekip ard?ndan da kalbini k?rm??.

552e280de50aa812fceba44a

Anis el-Doleh’e yakla??k 145 erkek a??k olmu?. Bu erkeklerden yakla??k 13’ü Doleh’den hay?r cevab? ald??? için can?na k?yarak intihar etmi?.

552e280de50aa9141018d527

Anis ?ran ?ah?n?n göz bebe?i olsa da ?ah oldu?u için haremdeki di?er kad?nlara da bakmak zorundayd?.

552e280df493b80fecf0a247

Kad?nlar?n tüy ald?rmamas? uzun y?llar sürdü?ü gibi, ünlü ?ah?n bu haremin etkileri günümüzde bile konu?uluyor.

552e280df493b80fecf0a249

Elbette kad?nlar tüylerini ald?ram?yorken ?ah gönül rahatl???yla t?ra??n? olabiliyordu.

552e280d5659340f8c9fbc51

Kaynak: 1, 2

, 3 michael kors tasche sale michael kors tasche sale michael kors tasche sale

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ