2. Dünya Savaşı’nda Rus Askerlere Kök Söktüren Beyaz Ölüm Lakaplı Keskin Nişancı

2. Dünya Sava?? s?ras?nda Finlandiya’n?n Rusya ile girdi?i K?? Sava??’nda tüm Dünya Rusya’n?n Finler’i büyük bir bozguna u?rataca??n? dü?ünüyordu. Hatta baz? Finler bile bu sava?a girmenin çok manas?z oldu?unu savunuyordu. Ta ki biri ç?k?p tüm sava??n seyrini de?i?tirene kadar…

1905 y?l?n?n 17 Aral?k ay?nda do?up çocuklu?unu küçük bir kasabada geçiren Simo Häyhä gençlik döneminde babas?n?n yan?nda çiftçilikle u?ra?t?.

1365970630448_1_large

2. Dünya Sava?? s?ras?nda Rusya ile Finlandiya aras?nda geli?en K?? Sava?? sebebiyle ülkesini korumak için yemin eden Simo Häyhä cepheye gidip keskin ni?anc? olarak sava?maya ba?lad?.

5_sniper_simo_hayha_1

K?? Sava?? denmesinin sebebi ise bu cephe sava??nda havan?n -20 ile -40 derece aras?nda de?i?iyor olmas?yd?.

laatokan-koillispuolella-ev-svensson-ojentaa-simo-hayhalle-kivaarin-ja-kunniakirjan-jonka-eras-ruotsalainen-on-lahjoittanut-hayha-ampui-omalla-kivaarillaan-219-ryssaa

Fin Ordusunun 6. Bölük 34. Piyade Alay?’nda K?z?l Ordu’ya kar?? sava?an Häyhä sava??n seyrini tamamen de?i?tirmeye ba?lar ve Rus Ordusu’nun üstüne bir ölüm mele?i olarak çöker.

251E1C4154B0D85407D11D

Bu kadar ba?ar?l? olmas?n?n sebebini ise kendisi, kal?c? sabr?, co?rafi bilgisi ve kusursuz tüfek kullanma kabiliyeti olarak tan?ml?yordu…

4bb9f8078a66abdc42838a9a2eec197a

Do?rulanm?? rakamlara göre 505, do?rulanmam?? rakamlara göre ise 800’e yak?n Rus K?z?l Ordu mensubunu öldüren Hayha, günde ortalama 8 Rus askerini öldürüyordu. Bir günde 23 asker öldürdü?ü bile olmu?tu.

simo_hayha_vs_russian_army_by_trubulas999-d3j9du1

??in en ilginci kulland??? Mosin-Nagant tüfe?indeki dürbünü ni?an al?rken kafas?n? çok yukar? ç?karmamak için kullanmay?p mevcut olan demir ni?angah? kullanarak bu rakamlara ula?mas?yd?.

simo-hayha_336272

Ruslar bu adam? öldürmek için onlarca keskin ni?anc?y? bölgeye gönderse de Häyhä onlarla girdi?i tüm düellolardan galip bir ?ekilde ç?km?? ve korku salmaya devam etmi?ti.

WWII_Russian_snipers

6 Mart 1940’da Ruslar’?n bu çabas? sonuç verdi ve bir Rus askeri taraf?ndan çenesinin sol yan?ndan vuruldu. Finlandiyal? askerler onu bulduklar?nda ise yüzünün alt? parçalanm?? ama ölmemi?ti.

hqdefaultjpg-728x728jpg-728x728

Uzun bir tedavi döneminden sonra sa?l???na k?smen kavu?up onba?? ve aste?men rütbelerine terfi etti. Bu Finlandiya ordusundaki en h?zl? rütbe atlama olarak da tarihe geçti.

1365970630448_1_large

Ömrünün son y?llar?n? Rusya s?n?r?na yak?n küçük bir köyde geçiren Häyhä 1 Nisan 2002 y?l?nda tam 96 ya??ndayken hayata gözlerini yumdu.

1365970921878_1_large

Dünya çap?nda herkes taraf?ndan gelmi? geçmi? en iyi sniper olarak kabul gören Häyhä için “Beyaz Ölüm” ad?nda bir kitap bile yaz?ld?.

51RN-ynIfmL._AC_UL320_SR214,320_ canada goose jacke herren canada goose jacke herren canada goose jacke herren

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ