Osmanlı Döneminde İstanbul’da İdam Edilen Maymunların Tüyler Ürperten Hikayesi

Osmanl?’n?n en ?a?aal? dönemlerinden biri III.Murad devrine denk geliyor. Padi?ah devlet içerisinde güçlü buldu?u, kendine yak?n da buldu?u birçok ki?iyi devlet içerisinde önemli görevlere getirdi. Bunlardan biri de Molla Abdülkerim Efendi. Kuzey Afrika’daki fethedilen bölgelerden getirilen maymunlara dü?manl?k besleyen Molla’n?n utanç verici ve korkunç bir hikayesi var.

Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren Kuzey Afrika fetihleriyle daha önce ?stanbul’da olmayan birçok ?ey ?stanbul’a getirilmeye ba?land?.

Bunlardan baz?lar? da mevcut Osmanl? topraklar?nda pek rastlanmayan maymunlar.


Maymunlar zeki hayvanl?k oldu?u için gemilerde direklere t?rman?p gözcülük yap?yordu.

?ehirde, özellikle Galata ve Azapkap?’da olmak üzere zamanla maymun dükkanlar? da aç?ld?.


O dönem ?stanbullular?n maymun sevgisi gemicilerle s?n?rl? kalmad?, zenginler de maymun beslemeye ba?lad?.

Padi?ah III.Murad’?n sohbetine, ki?ili?ine hayran oldu?u bir din adam? var o dönemde. Bu din adam?n?n ad? Molla Abdülkerim Efendi.

Oldukça tutucu ve muhafazakar bir din adam? olan Molla Abdülkerim Efendi özellikle gayrimüslimleri hiç sevmiyordu.

Padi?ah III.Murad, çok sevdi?i din adam? Molla Abdülkerim Efendi’yi ilerleyen zamanda Rumeli Kazaskeri yapt?.

Molla, Rumeli Kazaskeri olur olmaz son derece d??lay???, ötekile?tirici anti gayrimüslim politikalar?n? hayata geçirdi.


Molla,gayrimüslimlere o dönem a?a??lay?c? say?lan k?rm?z? ve siyah giyinme zorunlulu?u getirerek, bir gecede Yahudi mezarl???na korsan cami dikti.

Daha enteresan ve kat? olan politikas? ise ?stanbul’a getirilen bu maymunlarla ilgili.

Molla Fatih Camii’nde bir Cuma namaz? sonras? verdi?i vaazda; ‘’kad?nlar?n bu maymunlar? fena i?lerde kulland???n?’’ anlat?p hayvanlara olan dü?manl???n? halk? galeyana getirecek ?ekilde kulland?.

Cuma namaz? ç?k???nda k?zg?n ve galeyana gelmi? kalabal?k Molla önderli?inde Galata ve Azapkap?’daki maymun sat?c?lar?n? yakalamaya gitti.

Tarihçiler o günü ‘’?stanbul’da dal?nda maymun sallanmayan tek bir a?aç kalmad?’’ diye anlat?r.

Yakalanan maymunlar? Molla bizzat kendi elleriyle ast?.

O dönemde, maymunlar?n ?stanbul’daki hikayesi maalesef böyle üzücü bir sonla bitti.

Yap?lan bu maymun katliam?na tan?k olmu? halk, Molla’ya ”maymunke?” lakab?n? takt?.


Tarihçiler, Maymunke? Abdülkerim Efendi’nin vefat?nda birçok hayvansever Osmanl? halk?n?n kutlama yapt???ndan bahseder.

Ka air max schwarz air max schwarz air max schwarz

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ