Gizemi 46 Yıldır Çözülememiş Hava Korsanı Dan Cooper’ın Esrarengiz Hikayesi

Dan Cooper Amerika’da istihbarat servisi FBI’n?n bugüne dek s?rr?n? çözemedi?i olaylardan birinin mimar?. Bir soyguna imza atan Cooper, eylemini yakalanma yahut hasar görmeden ba?ar?yla sonuçland?rd?. Fakat onu takip eden güvenlik güçleri aç?s?ndan arkas?nda merak konusu bir olay?n enkaz?n? b?rakt?. Günümüze dek çözülememi? haliyle Dan Cooper’?n soygun hikayesinin süreçleri bugün bile merak konusu olmaya devam ediyor.

24 Kas?m 1971 tarihinde Kuzeybat? ABD’de vuku bulan olaya sebebiyet veren Dan Cooper, Portland’tan Seattle’a sefer yapan Northwest Airline uça??na bindi.

Cooper, uçak havaland?ktan bir süre sonra kabin memuruna üzerinde bir not yazan ka??t uzatt?, ka??d? görünce gözleri fal ta?? gibi aç?lan görevli solu?u kokpitte ald?.

Notta “Bavulumda bomba var. Sizden dört para?üt, fidye olarak 200 bin dolar nakit istiyorum. Alana indi?imizde isteklerim yerine getirilmezse bombay? patlataca??m.” yaz?yordu.

Top-15-Secrets-of-the-D.B.-Cooper-Hijacking-and-Where-He-was-Found

Mesaj? görünce heyecanlanan kaptan da, kabin görevlisine “yolcuya taleplerinin kar??lanaca??n?” söylemesini istedi ve s?rr? günümüze dek çözülememi? Dan Cooper olay? böylece ba?lad?.

Kaptan?n durumu kuleye haber vermesinin ard?ndan uçak Seattle’a ini? yapt?.

727rollout

Talepler kar??land?ktan sonra yolcular serbest b?rak?ld? fakat uçu? ekibi hala Cooper taraf?ndan rehin tutuldu.

170117-db-cooper-sketch-ok-1600_2803160d22bb703a4f7a6931ff2b791b.nbcnews-ux-2880-1000

Yolcular indikten sonra Cooper kaptana uça?? Mexico City’e uçurmas?n? söyledi.

Uçak havaland?ktan sonra arka koltuklara geçip ald??? 200 bin dolar? vücuduna bantlarla saran Cooper, ald??? para?ütleri de yan?ndan ay?rmad?.

article-0-1B6F7ACC000005DC-130_634x332

Bir süre sonra uça??n içine hava dalgas? yay?ld? ve uçu? görevlileri ne oldu?unu anlayamad?.

arton2106

Uça??n arka bölümündeki mutfak kap?s?n?n aç?ld???n? fark eden hostesler, koltukta duran bo? para bavulu ve para?ütlerden iki tanesiyle kar?? kar??ya kald?.

Durum üzerine uçu? ekibi uça?? en yak?ndaki Reno kentindeki hava liman?na indirdi.

D.B.-Cooper

Bu tür bir bombal? eylemle uçak kaç?rman?n nadir ya?and??? 70’li y?llarda olay ba?ta ABD olmak üzere tüm dünyada büyük yank? yaratt?.

DB-Cooper-and-Rich_3510445b

FBI kay?tlar?nda Cooper’?n, Reno ile Seattle aras?nda para?ütle atlad??? geçiyor.

Bölgede yo?un ara?t?rmaya ra?men Cooper’?n izine rastlanmad?. Dokuz y?l sonra küçük bir çocuk Reno’nun k?rsal kesiminde buldu?u rengi kaçm?? avuç dolusu dolarlar? polise getirdi.

db-cooper-popart_avtnph

Yeniden ba?layan ara?t?rmalar da sonuç vermedi. Aradan geçen onlarca y?lda Amerika’l?lar?n bu olaya yönelik ilgi ve merak? eksilmedi.

p10963463

Üçü emekli FBI ajan? olmak üzere, toplamda 6 yazar bugüne kadar para?ütüyle atlayan ve kendisine ula??lamayan Cooper hakk?nda kitap yazd?.

dan_cooper_books

Bir bestekar ”D.B. Cooper’?n Türküsü’ ad?yla listelere geçen plak yapt?. Ünlü aktör Robert Duvall ile Treat Williams ”D.B. Cooper’?n Pe?inde” filmini çevirdiler.

36 y?l aradan sonra özel detektif Larry Carr’?n iste?i üzerine Cooper dosyas? tekrar aç?ld?.

s-2652c4adae02319832d1c5b94e3aa606c5923554

Ara?t?rmalar? tek ba??na yapacak olan ajan Larry ilk i? olarak Cooper hakk?nda bilinmeyenleri bas?n kanal?yla halka aç?klad?: ”Uçak personeli ve yolcular?n tarifine göre D.B. Cooper olay tarihinde 40 ya?lar?n?n ortas?ndayd?. ?imdi hayatta ise 85 ya??na yak?n olmal?. 1.80 boyunda, 78 kg. a??rl???nda, kahverengi gözlü ve kumral.”

Tarife göre ressamlar?n haz?rlad??? bir ba? resmini de bas?na da??tan FBI Ajan? ?u yorumda bulundu;

maxresdefault

”Biz klasik olarak banka soygunlar?nda halktan tüyo yard?m? al?r?z. Bu ara?t?rmada ayn? tekni?i kullanaca??m. ?imdi beklemedeyim. Birisinin ofisimin kap?s?n? çal?p ”Amcam 1971? y?l?nda kayboldu, belki Cooper odur.” diye ç?k?p gelmesini bekliyorum.”

Toplamda FBI’? 45 y?l boyunca me?gul eden ve bir yere var?lamayan dava 2016 y?l?nda kapand?.

the-unsolved-case-of-hijacker-db-cooper-body-image-1480101176

Kaynak; 1, 2,

  airmaxschuh airmaxschuh airmaxschuh

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ